Akce čisté město v Děčíně

Statutární město Děčín se po dvou letech vrací k Akci čisté město. Do přistavených kontejnerů budou moci občané odložit své nepotřebné věci. Akci čisté město v dnešní podobě pravidelně pořádá radnice od roku 2002.

„Kvůli nedostatku finančních prostředků jsme tuto akci nerealizovali v letech 2010 a 2011. V té době nám však vzrostl počet černých skládek, náklady na jejich odstranění každým rokem stoupají. Rozhodli jsme se proto obnovit tuto tradici a v dubnu přistavit kontejnery, aby lidé mohli své nepotřebné věci bezplatně odložit,“ řekl František Pelant, primátor města. Úklid černých skládek stál město v roce 2009 282 tisíc korun, v roce 2010 se náklady prakticky zdvojnásobily a v loňském roce se tato částka vyšplhala až na 771 212,- Kč. Aby mohli obyvatelé města uklidit své půdy, sklepy, garáže a zahrady vyčlenilo město ze svého rozpočtu jeden milion korun.

Kontejnery na odpad by měly být po městě rozmístěny koncem měsíce dubna v době od 14 do 18 hodin. Akce Čisté město probíhá ve spolupráci s Technickými službami, které na jednotlivá stanoviště přistaví velkokapacitní kontejnery nebo vozidla svážející směsný odpad, kam budou lidé moci odkládat velkoobjemový odpad například nábytek nebo podlahové krytiny. K dispozici budou také vany na nebezpečný a ostatní odpad. Odkládat nebude možné stavební materiál, střešní kratiny, suť a bioodpad. Místa pro kontejnery budou včas označena dopravním značením.

zdroj: ČTK