Divoká soutěska opět otevřena

Od 1. července se můžete opět vydat na plavbu v Divoké soutěsce. Edmundova soutěska byla zprovozněna již letos v dubnu - obě soutěsky, které jsou přístupné pouze plavbou ve člunu, vážně poškodily loňské povodně.

Jízda soutěskami je možná v obou směrech - z Hřenska nebo z Mezní louky, odkud k řece Kamenici sestoupíte. Během plavby můžete slyšet mnoho zábavných a zajímavých historek od místních gondonierů, kteří pohání lodičku bidlem, stejně jako tomu bylo v době vzniku této atrakce.

Soutěsky mají podobu skalnatého kaňonu s kolmými stěnami, vysokými 50 – 150 metrů. Mnohým zajímavě tvarovaným skalním věžím dali lidé originální názvy - Skalní rodina, Strážce...atp. Edmundova (Tichá) soutěska měří 960 m, Divoká 450 m. Jízda trvá v Edmundově soutěsce asi 20 minut, v Divoké pak 15 minut.