Elektřina domácnostem v roce 2014 průměrně zlevní o 10,9 procenta

Elektřina pro domácnosti příští rok zlevní v průměru o 10,9 procenta. Rodiny, které elektřinu využívají v vytápění, tak mohou ročně ušetřit několik tisíc korun. Regulovaná složka ceny plynu pro domácnosti se průměrně sníží o 5,19 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes představil Energetický regulační úřad (ERÚ). Ceny pro odběratele energií se budou lišit podle jednotlivých regionů. 

Největší pokles cen elektřiny pro domácnosti úřad očekává u firmy ČEZ, a to o 12 procent. Pražská energetika (PRE) by měla zlevnit o 9,5 procenta a E.ON, který působí hlavně v Jihočeském a Jihomoravském kraji, by měl elektřinu domácnostem zlevnit o 8,8 procenta. 
    
Místopředsedkyně ERÚ Martina Krčová novinářům řekla, že rodina, která má malou spotřebu energie a elektřinou především svítí, ušetří u ČEZ zhruba 1500 korun za rok. U rodiny, která elektřinou i topí, to může být i 6000 korun. U E.ON to v případě domácnosti s malou spotřebou bude okolo tisíce korun za rok a u domácnosti, která elektřinou i vytápí, asi 4500 korun. U plynu budou ušetřené částky podstatně nižší. Rodina, která využívá plyn jen k vaření, ušetří ročně asi 60 korun, rodina, které slouží plyn i k ohřevu vody a topení, ušetří okolo 550 korun. 
    
V roce 2014 se podle ERÚ významně sníží regulovaná část konečné ceny elektřiny, důvodem je pokles většiny jednotlivých složek regulovaných cen. "Na snížení regulované ceny přenosu a distribuce elektřiny má výrazný pozitivní vliv jednak snížení tržní ceny silové elektřiny, což příznivě ovlivňuje ocenění ztrát v přenosové a distribuční soustavě, a dále meziroční pokles ekonomických indexů," uvedl ERÚ. 
    
Regulovaná cena plynu, která tvoří asi pětinu celkové ceny, se v příštím roce domácnostem a maloodběratelům sníží o 5,19 procenta. Velkoodběratelům a středním odběratelům klesne regulovaná cena plynu o 7,17 procenta. Určit celkovou cenu je ale podle ERÚ obtížné, dodavatelé upravují cenu za dodávku komodity v závislosti na svém obchodním modelu, který respektuje aktuální vývoj na trhu s plynem. Významný vliv na stanovení regulovaných cen plynu pro rok 2014 měla fúze distribučních společností skupiny RWE. 
    
Na plynu ale příští rok neušetří všichni. U firmy E.ON plyn naopak o 12,88 procenta zdraží. "Ten hlavní důvod je, že se u společnosti E.ON projevily korekční faktory z roku 2012. To znamená, že tato společnost v roce 2012 nedovybrala povolené výnosy, které měla v rámci regulačního období přiznány, tudíž jí vlastně v tomto roce musí být doplaceny. Je to pro tuto společnost významná částka, tudíž tady ceny v této chvíli narůstají," vysvětlila Krčová. Vzhledem ke změně uspořádání distribučních soustav se podle ní mohou měnit ceny různě i u RWE. Někde mohou více poklesnout, ale někde i vzrůst. 
    
Malým podnikatelům se ceny elektřiny sníží průměrně o 10,9 procenta. I zde se ale budou ceny lišit podle regionů. ERÚ upozornil, že zákazníci mohou výslednou cenu elektřiny ovlivnit volbou dodavatele. 
    
Velkoodběratelům klesnou průměrné ceny o 12,2 procenta u velmi vysokého napětí a o 11,5 procenta u vysokého napětí. Neregulovaná cena silové elektřiny včetně obchodní marže klesá v průměru o 11,8 procenta. "Tyto hodnoty je však třeba považovat za informativní, neboť převážná většina velkoodběratelů má od svých dodavatelů stanoveny individuální ceny silové elektřiny, které nemá ERÚ k dispozici, a nelze je tedy do tohoto srovnání zakalkulovat," uvedl ERÚ. 
    
Novelizací zákona o podporovaných zdrojích energie byla stanovena maximální výše ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny 495 Kč/MWh. Tímto krokem byla cena pro konečné zákazníky proti roku 2013 snížena o 15,1 procenta. 
 
zdroj: ČTK