Kino Centrum zahajuje světová jeviště

Kino Centrum zahajuje od října 2016 sérii záznamů divadelních her, oper a baletů.  

Pro sezonu 2016-2017 jsme připravili dvě operní a jedno baletní představení z londýnského The Royal Opera House, divadelní záznam z Almedia Theatre a komponovaný večer operních árií z italské La Scaly. Jako bonus doplňujeme tyto záznamy virtuální prohlídkou největší sbírky umění v historii, Vatikánskými muzei. Vstupenky nabízíme na akce jednotlivě nebo zvýhodněně v rámci předplatného.

Předplatné: 940 Kč
Předplatné včetně bonusu Vatikánská muzea 3D: 1 070 Kč

Prodej předplatného od 15. 8. do 30. 9. 2016 v pokladně kina Centrum a Městského domu kultury Karviná.

www.kinokarvina.cz