Letos přibudou další cyklostezky

Druhá etapa výstavby Labské stezky se rozběhne v letošním roce. Ke stávajícím cyklostezkám Ústeckého kraje přibude dalších 16,5 kilometrů.

Labská stezka (cyklotrasa č. 2 vedená od pramene Labe, až po státní hranici), která propojuje Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín a státní hranice se Spolkovou republikou Německo má stále ještě úseky s nevyhovujícími parametry. Podstatou II. etapy projektu je odstranění infrastrukturálních nedostatků bránících rozvoji cyklistické dopravy. Výstavba II. etapy bude probíhat do srpna 2013 a celkové plánované výdaje na stavbu jsou 200 mil. Kč. Cyklisté se tedy mohou těšit na novou stezku v délce 9,8 km vedenou z Děčína do Těchlovic, která je prozatím vedena po frekventované silnici. Církvice – Libochovany -Velké Žernoseky a Roudnice n. L. – Dobříň jsou další úseky stezky, které se letos začnou stavět.

V lednu bylo předáno staveniště zhotoviteli Viamont DSP a. s. pro výstavbu části cyklostezky v údolí řeky Ploučnice (cyklotrasa č. 15). Cyklostezka Ploučnice je společně s cyklostezkou Labe, cyklostezkou Ohře a Krušnohorskou magistrálou páteřní cyklistickou trasou celého kraje. Tato stezka má nadregionální charakter a tvoří spojnice mezi Ústeckým a Libereckým krajem. V rámci projektu bude vybudována cyklostezka v trase: Oblouková ulice – zimní stadion, Děčín – Březiny, Soutěsky – Benešov n. Pl., Benešov n. Pl. – Františkov n. Pl. – Starý Šachov. Tyto části stezky by měli být dokončeny do srpna 2013, plánované výdaje na stavbu jsou 87 mil. Kč.

Výstavba obou cyklostezek je financována z dotací Regionálního operačního programu Severozápad a investorem je Ústecký kraj.

www.decin.cz