Libverda - botanická zahrada v Děčíně

Naší malou botanickou zahradu najdete v blízkosti hranic s Německem v Děčíně – Libverdě. První zmínky o jejím vzniku jsou z 20. let minulého století. Střední škola zahradnická a zemědělská A. E. Komerse k níž zahrada patří, oslavila v roce 2005 své 165leté výročí vzniku. Zahradnické i zemědělské obory, které se zde vyučují, potřebovaly k výuce široké sortimenty zahradních i kulturních plodin, které žáci musí znát a to byl v minulosti hlavní cíl zdejších výsadeb.

Dnešní podobu na nynějším stanovišti má botanická zahrada od roku 1957, kdy se začalo na ploše 1, 2 ha s kosterní výsadbou dřevin.

Kromě botanické zahrady můžete u naší školy navštívit také téměř 1,5 ha park. Park je po celý rok volně přístupný.

Na park navazují botanická políčka se sortimenty trvalek, letniček, zelenin, kulturních plodin, trav i plevelů. Ty dnes slouží jako cvičný pozemek, kde se žáci seznamují s rostlinami od výsevu až po sklizeň. Pro své maturitní práce zde žáci zkouší pěstovat nové energetické plodiny, nové odrůdy hybridních trav, jeteloviny, luskoviny a olejniny. Žákyně z učebního oboru „prodavač květin“ si zde pěstují letničky k sušení i k řezu.
Další připojenou plochou je ovocné arboretum, kde se započalo s výsadbou v roce 1978. Jsou zde současně povolené odrůdy jádrovin a peckovin, ale začalo se i s výsadbou starých krajových odrůd. Zajímavostí je i původní sortiment lísek z 20. let.

Hlavním úkolem naší botanické zahrady je pěstovat sortimenty rostlin nutné pro výuku sadovnictví, květinářství a zelinářstvÍ. Další podstatnou funkcí zahrady je udržení genofondu především kulturních rostlin. Zahrada je členem Unie botanických zahrad České republiky.

V parku i v botanické zahradě rostou mnohé naše i cizokrajné dřeviny i keře. Pergola, pod kterou si můžete odpočinout je porostlá mnoha popínavými dřevinami. Před skleníkem najdete široký sortiment letniček a balkónových rostlin. Ve skleníku, který je přístupný po celý rok, rostou rostliny ve volné půdě. Najdete zde zástupce tropů, subtropů, užitkových rostlin, epifytů, sukulentních rostlin i kaktusů.
V budoucnu by měl park a přilehlá prostranství botanické zahrady sloužit jako ukázka moderní urbanistiky městských parků i soukromých zahrad, abychom mohli prezentovat veškeré možnosti zahradnického oboru, který se na naší škole vyučuje.

Otevírací doba
Botanická zahrada je volně přístupná zdarma po celý rok v pracovní dny od 8 – 15 hodin.
V době pracovního volna pouze pro hromadné skupiny po předchozí telefonické domluvě: 412524692

www.decin.cz