Nový druh pro Labské pískovce v národním parku

Nový druh pro území Labských pískovců nalezl počátkem června během botanické exkurze do Národního parku České Švýcarsko docent Vít Grulich z Masarykovy univerzity v Brně.

Je jím vratička heřmánkolistá (Botrychium matricariifolium), která je uvedena na Červeném seznamu cévnatých rostlin České republiky jako kriticky ohrožený druh. Současně se tato zákonem chráněná rostlina stala nejvzácnějším druhem národního parku.

“Tato vratička je konkurenčně slabý druh, rostoucí obvykle na pastvinách, suchých loukách a ve světlých lesích, a to od nížin až po subalpínský stupeň,” komentuje nález Ivana Marková, botanička Správy NP České Švýcarsko.

Ačkoli první dojem může být jiný, patří vratička heřmánkolistá mezi kapradiny a šíří se pomocí výtrusů. Nejbližší známá lokalita výskytu leží na okraji Labských pískovců v oblasti mezi obcemi Doubice a Krásná Lípa. V národním parku bylo nalezeno několik jedinců na okraji jedné bučiny. V příštím období bude správa parku monitorovat vývoj tohoto vzácného druhu.

www.decin.cz