Obavy z požáru na pracovišti má pouhých 13 % zaměstnanců

Podle průzkumu skupiny SSI Group lidé téměř nepociťují obavu z požáru na pracovišti. Strach z něj má pouhých 13 % respondentů. Opomíjení tohoto rizika zaměstnanci jde však často na vrub zaměstnavatelů, kteří dlouhodobě podceňují význam školení a odborné přípravy v oblasti požární ochrany. Především zaměstnanci v administrativě jsou proškolováni většinou pouze formálně, prostřednictvím e-learningové platformy nebo vůbec.

Školení požární ochrany musí být vždy prováděno „na míru“, dle konkrétní úrovně požárního nebezpečí provozovaných činností a objektů, v nichž jsou tyto činnosti vykonávány. 

Nezodpovědní zaměstnavatelé povinnost školení poněkud naivně suplují pouhým předložením potřebných dokumentů zaměstnanci k podpisu. Jiní volí e-learningovou formu školení, která má však velmi často příliš obecnou podobu a kterou lze většinou účelně využít pouze u zaměstnavatelů provozujících činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, kde je povinnost alespoň základního školení požární ochrany stanovena Zákoníkem práce jako součást školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

„U činností se zvýšeným a vysokým požárním nebezpečím, kde je povinnost stanovena Zákonem o požární ochraně, je však e-learningová forma zpravidla nedostatečná, neboť nikdy v potřebné míře nezohlední specifické podmínky požární bezpečnosti, stanovené v dokumentaci požární ochrany,“ uvádí Radek Škrabal, provozní ředitel skupiny SSI Group, která poskytuje bezpečnostní a facility služby pro více než 400 objektů v České republice a na Slovensku.

Další závěry průzkumu

Průzkum, který na vzorku 1200 zaměstnanců napříč obory a v rámci celé České republiky realizovala pro SSI Group výzkumná agentura Rondo Data, zjistil i další zajímavosti. Nejvíce se požáru obávají zaměstnanci pracující v oboru dopravy (obavy vyjádřilo 28,6 % zaměstnanců) a ve výrobě (18,3 %). Nejméně pak v oborech zemědělství a stavebnictví (7 %) a v administrativě (3 %).

Nikoho příliš nepřekvapí, že 33 % dotázaných zaměstnanců v administrativě bylo v oblasti požární ochrany a bezpečnosti práce proškoleno pouze formálně nebo vůbec. Poněkud zarážející je ovšem počet neproškolených zaměstnanců v oblasti výroby, kde podobnou zkušenost uvádí 24 % respondentů.

Nejlepší výsledky zaznamenal segment dopravy. Zde absolvovalo řádná školení 89 % respondentů, v oblasti stavebnictví a zemědělství pak 70 %. Nejhorší výsledky zaznamenal retail, kde povinnými školeními prošlo necelých 65 % zaměstnanců.

Průzkum řešil také otázku, jak zaměstnanci vnímají zodpovědnost a pečlivost zaměstnavatelů v otázce kvalitního proškolování. Zde se při výběru možností dokonale, průměrně, nedostatečně odpovědi zaměstnanců napříč obory výrazně nelišily. V průměru 50 % zaměstnanců se domnívá, že zaměstnavatelé řeší tuto otázku průměrně. Hodnocení nedostatečně pak svým zaměstnavatelům nejčastěji vystavili zaměstnanci v oborech maloobchodu a stavebnictví.