Právě se nacházíte:

Pejskaři obdrželi pokuty

Přes třicet rozsáhlých kontrolních akcí zaměřených na nepořádné pejskaře uskutečnili od začátku roku děčínští strážníci. Výsledkem je zatím dvě stě uložených blokových pokut za přestupek spočívající ve znečištění veřejného prostranství. Z výsledků kontrol strážníků dále vyplývá, že skoro dvacítka majitelů psů nenechala svá zvířata označit čipem nebo tetováním podle platné vyhlášky města.

Rozsáhlé kontrolní akce se zaměřují vždy na jednu lokalitu a městská policie do nich nasazuje co nejvíce lidí. Kontroly se uskutečňují zvláště v ranních hodinách, kdy lidé venčí své psy před odchodem do práce a dále v hodinách večerních. „Kontrol se účastní strážníci jak v uniformách, tak i v civilním oděvu. Při těchto kontrolách nám pomáhají i romští asistenti prevence kriminality, jejichž úkolem je v případě zjištění tohoto přestupku upozornit nejbližší hlídku strážníků,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Právě nepořádní pejskaři jsou trnem v oku ostatním občanům, kteří svou nespokojenost s tímto nešvarem vyjádřili mimo jiné i v anketě na webových stránkách městské policie a upozorňují na něj i v příslušné rubrice na webu magistrátu. „Je to samozřejmě spíše o přístupu lidí než o počtu uložených pokut. Městská policie má ale instrukce věnovat se tomuto problému ve zvýšené míře. Kontrolní akce v tomto rozsahu budou pokračovat i do budoucna,“ uvedl děčínský primátor František Pelant. Dodal, že snahou města je volný pohyb psů v určitých lokalitách omezit, resp. stanovit pro něj přísnější pravidla. „Je to další věc, na kterou lidé často poukazují. Vadí jim volný pohyb zejména větších plemen, která mohou být potenciálním ohrožením např. pro jejich děti. Případná regulace je ale poměrně složitou záležitostí a musíme vyhovět celé řadě zákonných požadavků,“ dodal primátor.

Maximální pokuta, kterou může nepořádný pejskař na místě zaplatit, činí tisíc korun. Ředitel Horák doplnil, že hlídky městské policie často k maximální výši pokuty přikročí. Důvodů pro to je celá řada. „Pejskaři jsou na tento problém dlouhodobě upozorňováni. Navíc lze předpokládat, že ten, kdo po psovi neuklidí, tak činí opakovaně,“ vysvětlil ředitel. Dodal ale, že častým hříšníkem jsou děti mladší patnácti let, kterým samozřejmě nemůže být pokuta ze zákona uložena. Strážníci proto přistižené dítě odvedou rodičům, kterým situaci vysvětlí. „Je pak na nich, jak se k věci postaví. Výchova ze strany rodičů je ale v tomto případě naprostým základem,“ dodal ředitel.

Podle strážníků se situace, alespoň podle statistik přestupků, postupně zlepšuje. Poslední kontrola, která se uskutečnila v sídlišti v Boleticích, ukázala, že většina majitelů si povinnost po svém psu uklízet, plní. Během tříhodinové akce zjistili strážníci jen dva přestupky, které měly na svědomí právě děti, u ostatních pejskařů, kterých strážníci napočítali více než třicet, nebyl problém zjištěn.

www.decin.cz