Pracovní nabídka očima uchazečů

Jak formulovat inzerát pracovní pozice, aby zaujal co nejvíce uchazečů? A oslovil ty správné? Jak podrobné informace poskytnout? Uvádět nebo neuvádět výši výdělku? To je jen část otázek, které by si personalisté při formulaci inzerátu pracovní pozice měli klást.  

Pracovní trh se v České republice během posledních dvou let neuvěřitelně změnil. Od strnulého stavu, kdy se zaměstnanci spíše propouštěli než hledali, k současnému dravému konkurenčnímu prostředí, kde se svádí doslova boj o kvalitní lidi. „Největší zásah mají při oslovení uchazečů o práci stále pracovní portály, proto je důležité zamyslet se nad tím, jakým způsobem zde formulovat inzerát tak, aby oslovil co nejvíce uchazečů. Proto doporučujeme podívat se na nabídku pracovního místa očima uchazeče,“ radí Zuzana Lincová, ředitelka pracovního portálu Profesia.cz.

Kdy inzerát odradí?

Když hned na první pohled bude nudit – suchopárný popis firmy a text nabízené pozice okopírovaný z interních materiálů, léta neměnné formulace používané při náboru a nesrozumitelné fráze nebo klišé, které pochopíte až po opakovaném přečtení – to vše člověka nepřiměje číst dál, pokud o místo v dané firmě opravdu výrazně nestojí. 

Další věc, kterou je třeba pečlivě zvážit, je formulace požadavků na hledaného pracovníka. Z mnoha inzerátů získáte pocit, že hledají supermana, čerstvého absolventa s desetiletou zkušeností a znalostí všeho, co vás napadne. Mnoho zájemců tak odradíte, protože se domnívají, že na danou pozici nemají. Zvažte, co bude pracovník pro vykonávání své práce opravdu potřebovat. Je také dobré pečlivě rozlišit požadavky, které uchazeč musí splňovat, a ty, které jsou pouze výhodou. Abyste se například kvůli ne úplně nutné znalosti němčiny nepřipravili o zájem skvělého odborníka.

Odrazovat může také délka inzerátu. Vyberte opravdu to důležité a do inzerátu vložte odkaz na web, kam umístíte podrobné informace, zajímavé video, apod. Buďte si jistí, že pokud kandidáta zaujmete, rád si informace vyhledá. Navíc sem můžete umístit kreativní obsah, který ho přesvědčí, že právě u vás chce pracovat.

Co v inzerátu uchazeči hledají?

O peníze jde až v první řadě. Je ale otázka, zda výši platu v inzerátu uvádět. Odpověď zní – jak u které pozice. Obecně platí, že v případě výkonných pozic, nižšího a někdy i středního managementu je zveřejnění předpokládaného platu ku prospěchu. Z údajů pracovního portálu Profesia.cz vyplývá, že když firma v pracovní nabídce zveřejní, kolik bude uchazeč po přijetí vydělávat, zareaguje na nabídku dvakrát více lidí. Nejvíce se zvýší reakce u administrativních zaměstnanců, kvalifikovaných sil netechnického zaměření a u lidí hledajících uplatnění v nižším a středním managementu. U vyšších managerských pozic a specialistů je naopak uvedení výše platu nevhodné. Nezapomeňte na benefity a zdůrazněte ty, které zaujmou správný profil uchazečů. Někoho motivuje možnost vzdělávání a kariérního růstu, další ocení podporu sportovních a volnočasových aktivit, jiného zas naláká možnost pracovat na částečný úvazek nebo z domova.

Čím dál častěji lidé upřednostňují zajímavou práci, která je naplňuje. Proto je velmi důležité dobře popsat náplň práce – ta se dá buď charakterizovat tradičně (možná až nudně), nebo z nabízené pozice udělat skutečně cool job. Pokud zvolíte neotřelou formu, přidáte krapet humoru a nadsázky, určitě zaujmete spoustu uchazečů, kterým při hledání jednotlivé inzeráty mohou splývat, kdežto ten váš, inovativně pojatý, zcela jistě bez povšimnutí nepřejdou.

S tím, jak lidem přestává být jedno, pro jakou firmu budou pracovat a jak je obecně vnímána, roste i význam „značky“ zaměstnavatele. Takže pokud nejste zrovna nadnárodní gigant, nahraďte suchopárný popis zaměstnavatele něčím, co vzbudí emoce: příběhem o založení firmy, historkou, kde bude hrát hlavní roli váš výrobek. Vyvoláte pozitivní vnímání, představíte firmu a v očích potenciálního zaměstnance nezapadnete do šedého průměru. Využijte možnosti i tímto způsobem posílit employer brand.

Kdy inzerát zaujme?

Pokud bude netuctový, zajímavý, vzbudí emoce. Důležité je také to, aby lidé měli pocit, že jsou ve vaší firmě chtění. To v této fázi dokážete tím, že si dáte práci s formulací inzerátu a zohledníte reálnou představu o požadavcích na člověka, kterého hledáte.

Inzerát je vlastně reklamní slogan – myslete na to především, pokud chcete cíleně zaujmout skupinu úzce profilovaných kandidátů. Někdy je účelné přizpůsobit jazyk inzerátu. Použijte odborný žargon oboru, ve kterém vaše firma působí – zaujmete odborníky. Jestliže chcete oslovit mladé uchazeče, zvolte uvolněný styl, pokud naopak zkušené, buďte spíše formálnější. 

Motivujte, neodrazujte. Ze statistik vyplývá, že inzerce formou výzvy, ve které kandidát získá více informací o náplni pozice a o tom, jaká je firemní podpora v jeho kariérním růstu, má až třikrát více reakcí než ten, ve kterém převažují požadavky na daného člověka.  

„Roste význam HR brandingu. Z naší nedávné ankety na portálu Profesia.cz vyplynulo, že při výběru nového zaměstnavatele rozhoduje zejména „značka” zaměstnavatele (u 34 % respondentů) a platové podmínky a benefity (u 25 %),“ dodává Zuzana Lincová. „Velmi podobné jsou preference u dalších údajů. Za nejdůležitější považovali návštěvníci stránek údaje o typu pracovního poměru 15 %, náplni práce a pravomocech 14 %, a informace o vzdálenosti pracoviště 12 %.“