Putování Českosaským Švýcarskem – o krok blíž k seznamu UNESCO

Českosaské Švýcarsko, jedna z nejcennějších přírodních oblastí Evropy, usiluje o zápis na seznam Světového přírodního dědictví UNESCO. Už několik let probíhají jednání a diskuze na české i saské straně za účasti odborníků i politiků, starostů a představitelů různých zájmových spolků.   

V sobotu 15. září 2012 se sešly asi dvě stovky lidí v saském Bad Schandau, aby osobně podpořily myšlenku zápisu Českosaského Švýcarska na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO pochodem nazvaným PUTOVÁNÍ ZA SVĚTOVÝM DĚDICTVÍM.

Pochodu se osobně zúčastnila také řada politiků, saský poslanec Klaus Brähmig a saský landrát Michael Geisler, za českou stranu radní Ústeckého kraje Radek Vonka. Kromě těchto významných osob svou účastí vyjádřili podporu starostové dotčených obcí na obou stranách hranice, turistické spolky i místní obyvatelé.
 
„Rád bych poděkoval oběma koordinátorům, pánům Klausi Fiedlerovi a Jiřímu Rakovi, za pečlivou přípravu celé akce. Proces zápisu je velmi náročný a administrativně zdlouhavý, a proto je důležité nadšení pro celou akci,“ říká krajský radní Radek Vonka a dodává: „Myslím, že oběma pánům se podařilo strhnout svým zapálením pro věc také ostatní účastníky, po celý pochod panovala úžasná atmosféra a lidé odcházeli opět s novou energií do další práce.“
 
Putování směřovalo z obce Bad Schandau historickou tramvají po trati z roku 1898 k Lichtenhainskému vodopádu do skal. Pod skalním útvarem Kuhstall proběhl krátký brífink Michaela Geislera a Radka Vonky, kteří zhodnotili dosavadní kroky a zodpověděli přítomným jejich otázky.
 
„Krajina Českosaského Švýcarska si zápis zaslouží. Účast Pravčické brány v semifinále volby nových Divů světa svědčí o jedinečnosti tohoto skalního útvaru minimálně na evropském kontinentu. Přeji si, aby právě území, které se nachází v Ústeckém kraji, bylo zapsáno jako první v České republice na Seznam světového přírodního dědictví UNESCO a udělám pro to vše, co je v mých silách.  Česká i saská vláda vyjadřují zápisu podporu, věřím, že budeme úspěšnými žadateli,“ doplnil Radek Vonka. 
 
Hlavními organizátory letošního ročníku pochodu byly SPA-AG Euroregion Elbe-Labe společně s obecně prospěšnou společností České Švýcarsko, svou podporu vyjádřili také zástupci Národního parku České i Saské Švýcarsko.
 
Připravila: Mgr. Petra Ludwigová, Odd. regionálního rozvoje a cestovního ruchu KÚÚK