SSI Group se stala partnerem aplikace ZÁCHRANKA

Někdy rozhodují o záchraně života minuty. Včasný dojezd záchranné služby či rychlé poskytnutí pomoci, mimo jiné s využitím defibrilátoru, často hraje zásadní roli.

Společnost SSI Group, přední český poskytovatel služeb integrovaného facility managementu v obchodních centrech a dalších budovách po celé ČR, má velkou radost z toho, že se stala partnerem právě této užitečné aplikace. Ve vzájemné kooperaci tak dokáží přispět k zajištění rychlejšího poskytnutí první pomoci.

„V aplikaci se nachází mimo jiné největší databáze automatizovaných externích defibrilátorů (AED) v České republice. S funkcí Lokátor lze jednoduše zjistit přesnou GPS polohu a najít nejbližší automatizovaný externí defibrilátor, pohotovost nebo pohotovostní lékárnu,“ vysvětluje Jiří Kuryviál, specialista BOZP SSI Group a dodává: „Několik desítek kusů defibrilátorů máme ve správě i my, a to především v námi střežených obchodních centrech po celé ČR. Společně tak můžeme zajistit rychlejší poskytnutí první pomoci.“

K čemu aplikace ZÁCHRANKA slouží a jak funguje

Na začátku byla bakalářská práce studenta oboru biomedicínské techniky na VUT v Brně, postupem času se však práce proměnila v přínosný a smysluplný projekt, který řeší zejména nejzásadnější problém práce záchranářů – totiž přesnou lokalizaci volajícího. Aplikace ZÁCHRANKA již ve svých počátcích umožnila přesně lokalizovat člověka a poslat prostřednictvím SMS či datové zprávy GPS souřadnice volajícího, a to na linku 155. Dnes však umí mnohem více a stala se tak efektivním pomocníkem v telefonu, který chrání život a zdraví více než 1,5 milionů uživatelů. Aplikaci denně použije přibližně 60 lidí a za dobu své existence jejím prostřednictvím vyjela pomoc ve více než 64 tisících případech.

Mobilní aplikace ZÁCHRANKA slouží především k rychlému kontaktování zdravotnické záchranné služby. Po přidržení červeného nouzového tlačítka (na dobu 3 vteřin), dochází k odeslání nouzové zprávy s GPS polohou, současně je standardním způsobem vytáčeno tísňové číslo 155 a aktivován hlasitý odposlech. Obsahem nouzové zprávy je zeměpisná poloha, jméno a příjmení, stav baterie mobilního telefonu a další informace zadané v sekci „Můj profil“. Stažení aplikace a registrace jsou jednoduché, stačí vyplnit základní údaje a je možné ji začít hned plně využívat.

Další důležitou součástí aplikace je interaktivní návod první pomoci včetně instruktážních videí, který vznikl ve spolupráci s Českou resuscitační radou. Každý uživatel se tak může v první pomoci vzdělávat přímo ve svém mobilním telefonu. Uživatelé aplikace mohou také skrze tzv. varovná upozornění dostávat hlášení o vážných událostech na území města či kraje. Jde o události, které mají přímý dopad na zdraví obyvatel, tedy například znečištění pitné vody, povodně, velké požáry nebo chemické havárie. Problémovému místu se tedy lze vyhnout a předejít tak i zatížení tísňové linky. Tato funkcionalita je využívána i v rámci koronavirové pandemie, kdy krátkými notifikacemi informuje aplikace své uživatele o nejdůležitějších vládních nařízeních a opatřeních.

Aplikaci ZÁCHRANKA lze využít i při cestování do zahraničí a uživatel nemusí při přejezdu hranic ve svém telefonu nic nastavovat. V Rakousku, Maďarsku a na slovenských horách funguje nouzové tlačítko stejně jako u nás – tamním záchranářům odejdou informace o poloze, data volajícího pacienta a je zahájen telefonický hovor. V ostatních evropských státech se po stisku nouzového tlačítka uživatel dovolá na tamní záchrannou linku, avšak bez odeslání GPS souřadnic a dalších údajů.

Velkou výhodou je, že skrz aplikaci mohou komunikovat i neslyšící, a to prostřednictvím tlačítka “nemohu mluvit”. Je dobré, aby měli neslyšící tuto skutečnost uvedenou v osobních údajích sekce “Můj profil”. Téměř ve všech krajích bude následně dispečink komunikovat s neslyšícím pomocí SMS.

Novinkou loňského roku jsou v aplikaci ZÁCHRANKA videopřenosy z místa nehody. Cílem přenosů je umožnit záchranářům náhled na místo ještě před příjezdem první posádky. Mohou tak posoudit situaci, rozhodnout o složení posádky či nasazené technice a asistovat volajícímu v poskytování první pomoci. Přenos zahajuje operátor tísňové linky zasláním SMS odkazu volajícímu. Na ten je třeba kliknout a pokud má volající připojení k internetu a telefon s kamerou, začne se obraz přenášet. Původní hovor dále trvá a video se přenáší na dispečink ZZS, případně také do sanitky přijíždějících záchranářů s tím, že záznam z něj není nikde ukládán.