Umělá inteligence má potenciál do roku 2035 zvýšit ziskovost společností v 16 odvětvích o 38%

Firmy, které úspěšně aplikují umělou inteligenci (AI), by mohly do roku 2035 zvýšit ziskovost v průměru o 38 %, jak uvádí nová zpráva společnosti Accenture. Zavádění AI by mohlo vést k ekonomickému vzestupu o 14 trilionů USD v dodatečné hrubé přidané hodnotě (HPH) napříč 16 odvětvími v 12 ekonomikách.  

Zpráva identifikuje osm klíčových strategií pro úspěšné zavádění AI. Stěžejní je přijetí přístupu zaměřeného na člověka a zodpovědné provedení velkých změn při zavádění AI v podnicích a organizacích.

„Umělá inteligence změní podobu konkurence a růstu firem a představuje zcela nový faktor, který může podpořit ziskovost společností,“ řekl Paul Daugherty, ředitel pro technologie a inovace společnosti Accenture. „Pro využití této významné příležitosti je zásadní, aby podniky již nyní pracovaly na rozvoji strategií, které staví do centra zájmu člověka a zavazují se rozvíjet odpovědné systémy AI. Ty by měly být spojené s morálními a etickými hodnotami, které budou řídit pozitivní výsledky a povzbuzovat lidi, aby dělali to, co umějí nejlépe – využít svou představivost, vytvářet a inovovat.“

Zpráva, vypracovaná Accenture Research ve spolupráci s Frontier Economics, měří potenciální ekonomický dopad AI na HPH, což je odhad velmi blízký HDP, který představuje hodnotu vyprodukovaného zboží a služeb. Výzkum porovnával míry hospodářského růstu 16 odvětví v roce 2035 na základě výchozího scénáře ukazujícího současné předpoklady očekávaného růstu a scénáře AI znázorňujícího očekávaný růst s integrovanou AI do ekonomických procesů s tím poznatkem, že AI má potenciál zvyšovat míry ekonomického růstu o vážený průměr 1,7 procentního bodu.

Ze zkoumaných odvětví to jsou informační a komunikační technologie, výroba a finanční služby jako tři odvětví, která budou mít nejvyšší roční míru růstu HPH ve scénáři AI, a to 4,8 %, 4,4 % a 4,3 % do roku 2035. To představuje dalších 6 trilionů USD v HPH v roce 2035 jen pro tato tři odvětví. Dokonce i obory, které jsou náročné na pracovní sílu, jako je vzdělávání a sociální služby – kde je růst produktivity tradičně pomalý – budou zažívat významný nárůst HPH ve výši 109 miliard USD a 216 miliard USD.

Roční míry růstu hrubé přidané hodnoty (velmi blízký odhad HDP) do roku 2035, porovnávající výchozí růst až po scénář umělé inteligence, kde byla AI zabudována do ekonomických procesů odvětví
 
V konkrétním zkoumání ziskovosti odvětví výzkum ukazuje, že AI nabízí nebývalé možnosti. V odvětvích náročných na pracovní sílu, jako je velkoobchod a maloobchod, AI posiluje lidskou pracovní sílu a umožňuje lidem stát se produktivnějšími, což vede ke zvýšení zisku o téměř 60 %. V kapitálově náročných odvětvích jako je výroba budou stroje řízené AI odstraňovat chybové stroje a nečinná zařízení a budou generovat rostoucí míru návratnosti, což povede k výraznému zvýšení zisku o 39 % do roku 2035.

Bez ohledu na odvětví budou mít společnosti nyní významnou příležitost využívat AI a identifikovat nové možnosti růstu, ziskovosti a udržitelnosti. Pro přípravu úspěšné budoucnosti s AI by lídři měli vzít v úvahu následujících osm strategií:

•    AI strategie a leadership – získání hodnoty z AI bude vyžadovat od vedení společnosti rozpoznání příležitostí a následnou akci; tudíž výhody musejí být pro management zřetelné. Zásadní je také plán rozvoje.
•    Přechod od HR k HAIR – role šéfa HR nebude pouze managementem lidských zdrojů, ale bude se vyvíjet i v management interakce člověk-stroj (Human AI Resources – HAIR).
•    Učení se se stroji – pro přizpůsobení podnikání, měnící se povaze učení a školení zaměstnanců se podnikatelé budou muset zaměřit na potřeby svých pracovních sil, zejména v oblasti rozvoje agilních dovedností.
•    Stanovení hlavního manažera datového dodavatelského řetězce – tato pozice bude potřeba pro vytvoření integrovaného, kompletního datového dodavatelského řetězce.
•    Vytvoření otevřené kultury AI – důvěra, otevřenost a transparentnost jsou klíčem pro dobré fungování vztahů lidí a strojů; průkopníci v AI musejí formovat firemní kulturu a pravidla pro minimalizaci rizik hybridní pracovní síly při maximalizaci příležitostí.
•    Přesun crowdu do cloudu – další fáze inovace bude kombinovat crowdsourcingová data v cloudu se schopnostmi AI pro vytváření nových a převratných obchodních příležitostí.
•    Další kroky nad rámec automatizace – se současnými pokroky v AI musejí firmy provádět další kroky k využití dynamických, učících se a samosprávných strojů.
•    Měření návratnosti algoritmů – na rozdíl od tradičních aktiv, která se časem znehodnocují, aktiva AI získávají postupem času hodnotu, proto finanční manažeři budou potřebovat nové finanční ukazatele, aby mohli řádně zhodnotit „návratnost AI,“ což by mohlo zahrnovat hodnotu vygenerovanou z každého algoritmu nebo kombinace počátečních a běžných nákladů.

„Z průzkumů a predikce makroekonomického dopadu AI, které se budou upřesňovat v následujících letech je jasné, že organizace ze všech odvětví budou mít příležitost získat využitím AI významné benefity,“ uvedl Mark Purdy, generální ředitel Accenture Research. „Optimalizací procesů s inteligentní automatizací, změnou zaměření lidského potenciálu a fyzického kapitálu a povzbuzováním nových inovací může AI pohánět výraznou a dlouhotrvající profitabilitu a ekonomický růst.“

Tento výzkum navazuje na zprávu Why Artificial Inteligence is the Future of Growth (Proč je umělá inteligence budoucností růstu) vydanou v roce 2016, která zkoumala ekonomické dopady AI ve 12 vyspělých ekonomikách. Zpráva zjistila, že AI by mohla do roku 2035 zdvojnásobit ekonomický růst a zvýšit produktivitu práce až o 40 % prostřednictvím zásadní změny způsobu práce.