Ve Věřňovicích byl imisní limit pro prach trojnásobně překročen

Mezní hranice imisního limitu pro polétavý prach byla i dnes překonána na většině měřicích stanic v Moravskoslezském kraji. Ve Věřňovicích na Karvinsku to bylo více než trojnásobně, když tam bylo zjištěno 151 mikrogramů na metr krychlový. Limit je 50 mikrogramů na metr krychlový. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

Průměrné denní koncentrace polétavého prachu byly ráno v rozmezí od 28 do 151 mikrogramů na metr krychlový, velmi obdobná byla situace rovněž odpoledne. Nejvyšší dosažené hodnoty stejně jako v předchozích dnech vykazovaly měřicí stanice v Ostravě a na Karvinsku. Zhoršené rozptylové podmínky trápí kraj už několik dní, meteorologové zatím neočekávají výraznější zlepšení. 
    
"Dnes a v noci nepředpokládáme vzhledem k meteorologické situaci významnější změnu celkové imisní situace. Hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací prašného aerosolu se budou opět s velkou pravděpodobností pohybovat kolem hodnoty nebo nad hodnotou imisního limitu," uvedli meteorologové. Krátkodobé koncentrace ostatních měřených škodlivin jsou v kraji podlimitní. 
    
Podle aktuálních hodinových koncentrací byla ale odpoledne situace v regionu příznivá, meteorologové ji hodnotili převážně jako velmi dobrou či dobrou. Nejvyšší naměřená hodnota mezi 12:00 a 13:00 byla 54 mikrogramů na metr krychlový, a to na stanici v Ostravě-Radvanicích.
 
zdroj: ČTK